CRONAS
The Customs People...

CRONAS

Cronas voorziet dienstverlening op het gebied van douane en internationale handel zodat ondernemers zelf kunnen focussen op hun core business. 

We opereren in een sector die door velen als lastig, vertragend en soms zelfs problematisch gezien wordt. Onze overtuiging is dat juist hier veel te halen is met betrekking tot het optimaliseren van uw internationale handels doelstellingen en de (logistieke) processen daaromheen. 

De Nederlandse Douane geeft de aanzet door het faciliterende karakter dat haar kenmerkt en Cronas helpt u op pragmatische wijze bij het tot stand brengen, onderhouden en optimaliseren van de mogelijkheden die geboden worden. Ook in het buitenland beschikt Cronas over een netwerk aan ervaren douaneconsultants, waardoor we u ook daar van dienst kunnen zijn. WIE WIJ ZIJN

 


Elke Rödel

 

Elke Rödel, geboren in 1994 en werkzaam als douaneconsultant, heeft zich toegelegd op het ontwikkelen en evalueren van douanebeleid binnen organisaties. Haar expertise in douane compliance stelt haar in staat om risico’s te identificeren en te mitigeren door middel van effectief beleid en beheer. 

Elke heeft uitgebreide ervaring in het verkrijgen en beheren van AEO-certificeringen en andere douanevergunningen, en is bedreven in het opzetten en uitvoeren van interne controleprogramma’s. 

Voor Elke is het succes van douanebeleid afhankelijk van zowel de kwaliteit van het beleid als de efficiëntie van de processen en de training van medewerkers. Ze is gepassioneerd over het geven van trainingen om de nuances, die de kwaliteit van uw douaneaangiften beïnvloeden, op een toegankelijke manier over te brengen.

Achtergrond
BA aan Saxion en MSc aan Universiteit Twente.


Richard Krempel


 Richard Krempel, geboren in 1967, is een ervaren douaneconsultant die multifunctioneel inzetbaar is. Ooit begonnen bij de Nederlandse douane, maar al snel de overstap gemaakt naar de private sector. Daar heeft hij ruime ervaring opgedaan als operationeel verantwoordelijke voor douane afdelingen. 


In de jaren 90 samen met collega’s een douane applicatie gemaakt. Daar begon de interesse om warehousemanagement-systemen te koppelen aan douanesoftware, waarbij alle processen compliant kunnen worden ingericht.

 

Richard heeft veel ervaring met software implementaties, het operationeel (her)inrichten van een douaneafdeling, herbeoordelingen (al dan niet i.h.k.v. AEO) en aanvragen van allerlei soorten douanevergunningen. 

 


Achtergrond
MEAO (BA) en HEAO (FE). EDZ & Post-EDZ bij Customs Knowledge.

 


Peter Arts

 

Peter Arts, geboren in 1982, is een ervaren douaneconsultant die zich richt op de implementatie van Douane Management Systemen. Hij integreert deze systemen naadloos met ERP- en WMS-oplossingen en automatiseert douaneprocessen. 

Peter is bedreven in het functioneel uitwerken van oplossingen, het grondig testen ervan, en het bieden van ondersteuning bij de ingebruikname. Hij verzorgt trainingen, creëert SOP’s/WI’s en biedt operationele begeleiding. Zijn vaardigheid om als schakel tussen IT en operationele afdelingen te fungeren, maakt hem waardevol voor uw bedrijf.

Hij begrijpt het cruciale belang van efficiënte en compliante douaneprocessen. Hij zet zich in voor de automatisering hiervan, wat niet alleen leidt tot naleving van regelgeving, maar ook tot significante besparingen in tijd en werklast. 

Achtergrond
Logistiek & Technische vervoerskunde (B Eng) aan de NHTV in Breda. EDZ & Post-EDZ bij Customs Knowledge. 

 

WAT WIJ DOEN


Cronas voorziet in dienstverlening op het gebied van douane en internationale handel, dat is veelomvattend, zeker gezien het continue veranderende toneel van de internationale handel en wetgeving hieromtrent. 

U kunt hierbij denken aan: 

 • Interim operationeel douane management. 
 • Aanvragen en of beheren van douanevergunningen en vereenvoudigingen waaronder AEO. 
 • Software migraties en/of implementaties begeleiden vanuit douane perspectief. 
 • Douane planning ten behoeve van een vloeiend in- en uitvoer proces:
  -   Opzetten of beoordelen van douaneprocessen binnen uw logistiek waaronder ook douane entrepot;
  -   Classificeren; 
  -   Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI);
  -   Bindende tariefinlichtingen (BTI). 
 • Compliance scans op uw douaneprocessen en aangiften. 
 • Trainingen geven om het kennisniveau van uw organisatie te vergroten, daar waar uw behoefte ligt. 
 • Automatiseren van douane processen. 

 OPDRACHTGEVERS


Onze opdrachtgevers zijn zakelijke professionals die de waarde van een gedetailleerde, doch pragmatische benadering erkennen. Dankzij de uitgebreide expertise van Cronas op juridisch, operationeel en technisch gebied, wordt snel een effectieve samenwerkingsrelatie gevestigd die tot concrete resultaten leidt.


Tot onze opdrachtgevers behoren logistieke dienstverleners, merkeigenaren, internationale douaneconsultants en leveranciers van douanesoftware. Zij vertrouwen op onze deskundigheid om hun douanezaken efficiënt en conform de regelgeving te beheren. Onze aanpak garandeert een naadloze integratie van douaneprocessen, wat bijdraagt aan het succes en de groei van hun ondernemingen.